طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

صفحه اصلی/پروموشن/طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

(برای اطلاع از نام و آدرس فروشگاه ها و تعاونی های منتخب میتوانید با ارسال نام شهر خود با پیشوند * به سامانه پیامکی 30003435 اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید  به عنوان نمونه :
*اصفهان)

 • مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 20 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک رفاه کارگران
 • ثبت نام در سایت بانک انصار و دریافت کد رهگیری
 • مراجعه به شعبی که در سایت انتخاب نمودید.
 • دریافت کارت اعتباری

(برای اطلاع از نام و آدرس فروشگاه ها و تعاونی های منتخب میتوانید با ارسال نام شهر خود با پیشوند * به سامانه پیامکی 30003435 اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید  به عنوان نمونه :
*اصفهان)

 • ارسال رایگان درب منزل
 • سقف اعتبار 15 میلیون تومان
 • بازپرداخت36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا

کارت اعتباری طرح حاتم از زمان صدور به مدت یک ماه برای خرید اعتبار دارد.

ورود به سایت بانک انصار
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

(برای اطلاع از نام و آدرس فروشگاه ها و تعاونی های منتخب میتوانید با ارسال نام شهر خود با پیشوند * به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۴۳۵ اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید  به عنوان نمونه :
*اصفهان)

 • مراجعه به شعب بانک صادرات و دریافت کارت اعتباری خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 20 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا

کارت اعتباری سپهر انتخاب از زمان صدور به مدت یک ماه برای خرید اعتبار دارد.

ورود به سایت بانک صادرات
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

(برای اطلاع از نام و آدرس فروشگاه ها و تعاونی های منتخب میتوانید با ارسال نام شهر خود با پیشوند * به سامانه پیامکی 30003435 اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید  به عنوان نمونه :
*اصفهان)

 • مراجعه به شعب بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور و دریافت حواله خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 10 میلیون تومان
 • بازپرداخت 30 ماهه
 • کارمزد 14درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک حکمت ایرانیان
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

(برای اطلاع از نام و آدرس فروشگاه ها و تعاونی های منتخب میتوانید با ارسال نام شهر خود با پیشوند * به سامانه پیامکی 30003435 اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنید  به عنوان نمونه :
*اصفهان)

 • مراجعه به شعب بانک مهراقتصاد در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 10 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • با امکان شارژ مجدد اعتبار (با هر بار پرداخت اقساط ماهیانه ، به میزان همان قسط کارت اعتباری مجدد شارژ خواهد شد).
ورود به سایت بانک مهر
فروشندگان طرح کارت اعتباری