جشنواره هفت سین

جشنواره هفت سین از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۵ آغاز و به مدت محدود ادامه خواهد داشت. بدیهی است کارت تخفیف جشنواره , مشمول محصولاتی میگردد که خرید , پذیرش و نصب آنها در بازه زمانی ذکر شده انجام شده باشد . این جشنواره تا ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ نیز ادامه خواهد داشت

جشنواره اسنوبال

جشنواره زمستانی اسنوبال از 15 دی ماه 1395 آغاز و در تاریخ 30 بهمن ماه 1395 به پایان رسید.

فصلانه پاییزی

فصلانه ی پاییزی اسنوا در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۹۵به پایان رسید

جشنواره تابستانی

جشنواره تابستانی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به پایان خواهد رسید. , بدیهی است خریدمحصولات مشمول جشنواره در صورتی امکانپذیرست که پذیرش و نصب محصول انجام شده باشد.

جشنواره بوی عیدی

جشنواره بوی عیدی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ به پایان رسیده است , بدیهی است نمایندگان خدمات پس از فروش به محصولاتی که پس از این تاریخ نصب و راه اندازی شود کارت تخیف ارائه نخواهند کرد ؛ در ضمن فعال کردن کارت تخفیف و ارائه آن به فروشگاهها تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ معتبر میباشد .