پایان زمان جشنواره ها

صفحه اصلی/پایان زمان جشنواره ها

جشنواره پائیزی اسنوا

جشنواره “فروش زمستانی اسنوا ” از تاریخ دهم بهمن ماه ۹۶ آغاز و سی و یکم فروردین ماه ۹۷ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، خرید و پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره پائیزی اسنوا

جشنواره ” فروش پائیزی اسنوا ” از تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۹۶ آغاز و پانزدهم دی ماه ۹۶ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ، پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره تابستانی اسنوا

جشنواره ” فروش تابستانی اسنوا ” از تاریخ یکم مرداد ماه ۹۶ آغاز و سی ویکم شهریور ماه ۹۶ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید ،پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره ماه مهربانی اسنوا

جشنواره “فروش ماه مهربانی اسنوا ” در تاریخ ششم خرداد ماه ۹۶ آغاز و ششم تیر ماه ۹۶ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره بهاری اسنوا

جشنواره “فروش بهار اسنوا ” در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ماه ۹۶ آغاز و پنجم خرداد ماه ۹۶ به پایان رسید . بدیهی است کارت تخفیف این جشنواره به محصولاتی تعلق میگیرد که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده باشد .

جشنواره هفت سین

جشنواره هفت سین در تاریخ یکم اسفند ماه ۹۵ آغاز و در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه ۹۶ پایان یافت . فعالسازی کارت تخفیف ,جهت محصولاتی که خرید , پذیرش و نصب آنها در این بازه زمانی انجام شده است , تا پانزدهم اردیبهشت ماه , امکانپذیر میباشد

جشنواره اسنوبال

جشنواره زمستانی اسنوبال از 15 دی ماه 1395 آغاز و در تاریخ 30 بهمن ماه 1395 به پایان رسید.

فصلانه پاییزی

فصلانه ی پاییزی اسنوا در تاریخ دهم دی ماه ۱۳۹۵به پایان رسید

جشنواره تابستانی

جشنواره تابستانی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به پایان خواهد رسید. , بدیهی است خریدمحصولات مشمول جشنواره در صورتی امکانپذیرست که پذیرش و نصب محصول انجام شده باشد.

جشنواره بوی عیدی

جشنواره بوی عیدی اسنوا در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ به پایان رسیده است , بدیهی است نمایندگان خدمات پس از فروش به محصولاتی که پس از این تاریخ نصب و راه اندازی شود کارت تخیف ارائه نخواهند کرد ؛ در ضمن فعال کردن کارت تخفیف و ارائه آن به فروشگاهها تا تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ معتبر میباشد .