درصورت نیاز به قطعه، هزینه قطعه چه مبلغی می باشد؟

صفحه اصلی/درصورت نیاز به قطعه، هزینه قطعه چه مبلغی می باشد؟

اعلام هزینه های دقیق توسط تکنسین و با ارائه فاکتور رسمی صورت می گیرد. در صورت بروز هر گونه ابهام با شماره های مرکز خدمات مشتریان اسنوا (اطلاعات تماس) تماس حاصل فرمایید.