چه هزینه هایی در این طرح بر عهده مصرف کننده می باشد؟

صفحه اصلی/چه هزینه هایی در این طرح بر عهده مصرف کننده می باشد؟

هزینه قطعه و هزینه انتقال محصول به تعمیرگاه درصورت نیاز