در جشنواره کدام مناطق، ویژه و کدام مناطق عادی به شمار می‌آیند؟

صفحه اصلی/در جشنواره کدام مناطق، ویژه و کدام مناطق عادی به شمار می‌آیند؟

مناطق ویژه شامل شهرهای ایلام، بوشهر، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، فارس، هرمزگان، کردستان، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویر احمد، کرمان و کرمانشاه است و سایر مناطق عادی به شمار می‌آیند.