سایدبای‌ساید سری هارمونی

صفحه اصلی/یخچال فریزر/سایدبای ساید/سایدبای‌ساید سری هارمونی

سایدبای‌ساید سری هارمونی

اینورتر دیجیتال گرید انرژی +A آبسردکن سیستم سرد کننده سریع
گرید انرژي +A / عمق کابین ۶۰۰ میلیمتر (مطابق با ابعاد کابینت آشپزخانه) / طراحی ساده و مسطح همراه با کنترل پنل لمسی / کمپرسوراینورتر دیجیتال باعث کاهش مصرف انرژی و تولید صدای کمتر
شناسه محصول: S8-2261SS دسته: ,

توضیحات

Make Your Kitchen Beautiful with the Built-in Style

هارمونی Built-in Styleطراحی شده به منظور نمایش هارمونی در آشپزخانه شما

عمق کم کابین متناسب با آشپزخانه های امروزی: قرارگیری یخچال داخل کابینت بدون بیرون زدگی به منظور دستیابی به حدا کثر زیبایی در آشپزخانه شما

Increasing Freezer Capacity
with Slim in-Door Ice Maker

افـــزایش ظـرفـیـت فــریزر بــــا یــخـساز فــوق باریک بر روی در

Fresh Foods for the Healthy Family with Smart Cooling

موادغذایی تازه برای خانواده سالم با سیستم سرمایش هوشمند

شـش حسـگر هوشـمند تشـخیص دمـا بـا سیسـتم Smart Coolingسـرمایش یکنواخـت و پایـداری
را داخـل یخچـال فراهـم می نمایـد تـا مـواد غذایـی در دمـای مطلـوب، تـازه و سـالم حفـظ شـوند

Maintaining the Real Taste of Foods with Powerful Deodorizer

حفظ طعم واقعی غذاها با بوگیر قدرتمند

عطـر و بـوی مـواد غذایـی نیـز همچـون طعـم آن بایـد تـازه و طبیعـی حفـظ گـردد. بوگیـر قدرتمنـد تعبیـه
شـده در سـری هارمونـی بـا از بیـن بـردن بوهـای نامطبوع،موجـب حفـظ طعـم واقعـی غذاهـا می گـردد

Fresher and Healthier Foods with Multiple Airflow System

موادغذایی، تازه تر و سالمتر از همیشهبا سامانه گردش هوای چندگانه

در ایــن سیســتم، دریچــه هــای متعــددی بــه منظــور جریــان هــوا داخــل یخچــال تعبیــه شــده اســت کــه موجـب چرخـش دائمـی هـوا در تمـام سـطوح بـه صـورت یکپارچـه و در نهایـت تازگـی و طـراوت هـر چـه بیشـتر مـواد غذایـی مـی گـردد

Enjoying cool drinks with Auto Ice Maker & Water Dispenser with Powerful Filtration

لذت خوردن نوشیدنی های خنک با یخساز وآبسردکن خودکار همراه با فیلتر قدرتمند

یخسـاز هارمونـی، یـخ تکـهای مناسـب بـا نیـاز روزانـه را فراهـم میکنـد و بـه سـبب اسـتفاده از فیلتـر تصفیـه واقعـی، آب تصفیـه شـده طعمـی گـوارا و طبیعـی دارد

آرامش و آسایش همراه با کاهش مصرف

DIGITAL INVERTER COMPRESSOR

کمپرسور اینورتر دیجیتال با عملکرد بهینه و قابلیت کارکرد در پنج سطح (توان خروجی،) کارایی بسیار بالاتری را نسبت به کمپرسورهای معمولی دارا میباشد که سبب
کاهش مصرف انرژی در نتیجه کاهش هزینه برق و کاهش آلودگی صوتی میشود.

کاهش مصرف انرژی

کمپرسور اینورتر با قابلیت تنظیم دور موتور مناسب برای سرمایش مورد نیاز، علاوه بر نگهداشت بیشتر تازگی مواد غذایی؛ با کاهش چشمگیر مصرف انرژی به
میزان %23 و در نتیجه کاهش هزینه ها، موجب دستیابی به گرید +A برای این محصول شده است.

کاهش صدا

کمپرسور اینورتر با کنترل هوشمند و تنظیم کارکرد یکنواخت، %11 صدای کمتر
تولید میکند تا زندگی با آرامش بیشتری را برای شما فراهم آورد.

آسوده خاطر به پشتوانه ۱۲۴ ماه وارانتی کمپرسور

longest warranty in IRAN
(124 Month compressor warranty)

اطلاعات بیشتر

تراز مصرف انرژی

+A

رنگ

طرح استیل

آبسردکن

اتوماتیک

یخساز

اتوماتیک فوق باریک

سیستم سرد کننده سریع

دارد

سیستم انجماد سریع فريزر

دارد

چشم الكترونيكی هوشمند

ندارد

فیلتر ضد بو

دارد

نوع طبقات شيشه ای

طبقات شیشه ای بدون قاب

سامانه بار خانگی با تكنولوژی جدید

دارد

زنگ هشدار باز بودن درب

دارد

سيستم قدرتمند گردش هوای سه بعدی

دارد

نوع کمپرسور

اینورتر دیجیتال

نوع صفحه نمايش محصول

ال ای دی لمسی

نوع لامپ یخچال

ال ای دی

ارتفاع محصول

۱۸۱۶ میلیمتر

عرض محصول

۹۱۶ میلیمتر

عمق محصول

۷۲۰ میلیمتر

ضمانت محصول

۱۲۴ ماه