مشتری گرامی:

جشنواره زمستانی اسنوبال در تاریخ ۱۵ دی آغاز و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ به پایان رسید. بدیهی است کارت تخفیف جشنواره , مشمول محصولاتی میگردد که خرید , پذیرش و نصب آنها در بازه زمانی ذکر شده انجام شده باشد .