مشتری گرامی:

جشنواره زمستانی اسنوبال در تاریخ 15 دی آغاز و در تاریخ 30 بهمن ماه 1395 به پایان رسید. بدیهی است کارت تخفیف جشنواره , مشمول محصولاتی میگردد که خرید , پذیرش و نصب آنها در بازه زمانی ذکر شده انجام شده باشد .