مشتری گرامی:

شروع جشنواره زمستانی اسنوا از تاریخ ۱۵ دی ماه لغایت ۳۰ اسفند ۹۵ میباشد . بدیهی است کارت تخفیف جشنواره , مشمول محصولاتی میگردد که خرید , پذیرش و نصب آنها در بازه زمانی ذکر شده انجام شده باشد .

مشتری گرامی:

توسط نقشه ی زیر استان خود، که در آن نصب محصول توسط نماینده مجاز انجام شده است را انتخاب کنید