طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

صفحه اصلی/پروموشن/طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی
آگاهی بیشتر
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک رفاه کارگران
آگاهی بیشتر
 • مراجعه به شعب بانک دی در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • ارسال رایگان درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک دی
آگاهی بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک صادرات و دریافت کارت اعتباری خرید همیاران اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 20 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا

کارت اعتباری سپهر انتخاب از زمان صدور به مدت یک ماه برای خرید اعتبار دارد.

ورود به سایت بانک صادرات
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور .

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور و دریافت حواله خرید
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 30 ماهه
 • کارمزد 14 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
ورود به سایت بانک حکمت ایرانیان
آگاهی بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک مهراقتصاد در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • با امکان شارژ مجدد اعتبار (با هر بار پرداخت اقساط ماهیانه ، به میزان همان قسط کارت اعتباری مجدد شارژ خواهد شد).
ورود به سایت بانک مهر
آگاهی بیشتر

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک ملت در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید حامی کارت اسنوا
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 12 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
 • حامی کارت اسنوا از زمان صدور به مدت سی روز برای خرید اعتبار دارد.
ورود به سایت بانک ملت

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • مراجعه به شعب بانک آینده در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید ترنج
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید
 • ارسال رایگان کالا درب منزل
 • سقف اعتبار 50 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 16درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
سایت بانک آینده
 • دریافت معرفی نامه از فروشگاه ها و تعاونی های مصرف منتخب در سراسر کشور
 • مراجعه به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور و دریافت کارت اعتباری خرید انتخاب تعاون
 • مراجعه به فروشگاه و تکمیل فرآیند خرید

جهت کسب اطلاعات بیشتر عدد 9 را به سامانه 30003435 پیامک نمایید و یا به یکی از مراکز فروش منتخب مراجعه نمایید

 • ارسال رایگان درب منزل
 • سقف اعتبار 30 میلیون تومان
 • بازپرداخت 36 ماهه
 • کارمزد 15 درصد
 • بدون نیاز به سپرده گذاری و پیش پرداخت
 • قیمت کالا مطابق قیمت مصرف کننده برند اسنوا
سایت بانک توسعه تعاون
فروشندگان طرح کارت اعتباری